Brandlova

Adaptace správní budovy v Ostravě, energeticky úsporný dům (autoři – Létající inženýři – Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. Pavel Magnusek)
2006 až 2007 – dodávka a realizace vnitřních hliněných omítek a vyzdívky hrázděných konstrukcí z nepálených cihel