Kněždub

Celková rekonstrukce rodného domu Jožky Úprky (Ing. arch. Edita Vlčková)
2004 až 2005 – dodávka hliněných materiálů, vč. realizace statického zajištění hliněných stěn, dozdívek, mazanin, dlažeb a vnitřních i vnějších hliněných omítek