Kopánky

Celková rekonstrukce hliněného domku v Javorníku
2005 až 2006 – dodávky hliněných cihel, omítkových a maltových směsí, vč. zabudování