Tugendhat – exteriér

Dodávka hliněné zdící malty pro kamenné zídky v exteriéru – 2013