Cyrilov

Nízkoenergetický dům z vápenopískových cihel.
2007 – dodávka hliněných omítek