Graz

Dodávka hliněných omítek do dvanácti bytových domů – 2013-2015.