Malá Úpa

Hrázděná přístavba bytu k chatě Jelenka (autor Ing. Miloslav Klimeš)
2006 – dodávka hliněných cihel a maltové směsi pro zdění a vnitřní hliněné omítky, konzultace