Olšany

Rodinný dům s chovem koní (autor Ing. arch. Petr Suske)
2007 – dodávka hliněných cihel a zdící malty, realizace valené klenby z lícového hliněného zdiva v hale