Vír

Novostavba a rekonstrukce dvou roubenek pod Vírskou přehradou
2004 a 2005 – dodávka materiálu a realizace spárování hlínou