» Rozhovor pro časopis ARCHITEKT o domu Šupináč v Ostravě

Přestavba technické budovy bývalého skladu na administrativní budovu.

» DŮM A BYT – Doškové střechy v 21.století

Pokud by si člověk před nějakými třiceti lety položil otázku, zda doškové střechy přežijí rok dva tisíce, většina z nás by odpověděla záporně. Čas však ukázal, že doškové střechy nejenom nezmizely, ale zažívají návrat.

» RODINNÝ DŮM – Doškové střechy v 21.století

V situaci, kdy se zdálo, že betonové stavby 20. století definitivně vytla­čí tradiční přírodní materiály ze stavebnictví, se začali objevovat lidé, kteří odmítají bydlet ve stavbách přepl­něných karcinogeny, ale kteří naopak chtějí být obklopeni zdravými přírodní­mi materiály. Začalo to malými krůčky v interiérech a dnes tyto snahy vyústily až ke kompletním stavbám – od zdí až po střechu.

» MŮJ DŮM – Hlína na stěnách, hlína ve zdech

Jedním ze způsobů, jak si vytvořit příjemné klima, jsou hliněné omítky. Díky spojení tradičních výrobních postupů našich předků s moderními technologiemi dokáže už i obyčejná hlína uspokojit vysoké standardy moderního bydlení.

» MŮJ DŮM – Přírodní izolace ve stavitelství

Přírodní tepelněizolační materiály mají srovnatelné vlastnosti jako syntetické, přičemž jejich výhodou jsou lepší letní tepelná ochrana, lepší schopnost regulovat vlhkost a příznivější ekologická bilance.

» MŮJ DŮM – Vůně hlíny a levandule

Slovo ekologie se dnes skloňuje ve všech pádech a v mnoha souvislostech, přirozeně i ve stavebnictví. Málokdo si však uvědomuje, že pouhým přepočítáváním staveb a stavebních materiálů na tepelně-
fyzikální vlastnosti se ze zřetele ztrácí to nejpodstatnější: jak se v domě cítí jeho obyvatelé.

» ATELIÉR – Environmentální stavitelství jako příspěvek k tvorbě životního prostředí

V  prostředí globálních změn životního prostředí vzrostl na konci minulého a především na  začátku nového milénia v  nebývalé míře zájem o  udržitelný rozvoj společnosti a energeticky úspornou výstavbu. Nastupující trend ovlivnil řadu oblastí lidského konání, architektonickou tvorbu nevyjímaje.

 » ATELIÉR – V barvách Země

Celá jedna šestina obyvatel naší planety žije v hliněných domech, vytvořených z nejobyčejnější věci – ze země, bez které bychom ovšem nemohli existovat. Ve spojení s vodou se z ní stává tvárný materiál vybízející ke zpracování. Pro uchování daného tvaru je zapotřebí jen přirozené působení slunce a vzduchu. A pokud se příroda nerozhodne, vlivem deště nebo velké vody zemi navrátit její původní podobu, zůstává tato „nepálená“ hlína pevná, trvanlivá a funkční.