Hliněná omítka HRUBÁhliněná omítka HRUBÁ

Hliněná omítka ORGANIKAhliněná omítka ORGANIKA

Hliněná omítka JEMNÁhliněná omítka JEMNÁ

Hliněné cihly a panelyhliněné cihly a panely

Přírodní nátěrypřírodní nátěry

Přírodní izolace přírodní izolace

Omítka jádrová a zdící malta – HRUBÁ

hliněná omítka HRUBÁ

 

 

 

Druh výrobku: průmyslově vyráběná omítková a zdící směs mírně vlhká
Složení: přírodní písky a jílová hlína, bez dalších přísad
Vyrobeno: v České republice
Použití: Vnitřní omítka s pozitivními ekologickými vlastnostmi, vhodná k omítání nasákavých stavebních konstrukcí všeho druhu, pro nesavé materiály lze použít spolu s výstužným roštem nebo sítí. Dá se využít jako zdící malta.
Technické údaje: pevnost v tlaku (35 dní) 1,7 N/mm²
pevnost v tahu ohybem (35 dní) 0,8 N/mm²
vlhkost 3-7% OBJ.
objemová hmotnost 1770 Kg/m³
spotřeba vody 17-23 l/100kg
spotřeba materiálu na omítku cca 18 kg/m²/1cm
tloušťka omítky 10 – 20 mm
spotřeba ke zdění příčky 150 mm cca 45 kg / 45 ks CPN / m² / 10 mm
spotřeba ke zdění zdi 300 mm cca 110 kg / 90 ks CPN / m² / 10 mm
spotřeba ke zdění zdi 450 mm cca 170 kg / 135 ks CPN / m² / 10 mm
Způsob dodávky:   BIG BAG – 1000 kg
BIG BAG – 500 kg
Pytel – 25 kg
Skladování: v suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost není omezena
Bezpečnost práce:   omítka neobsahuje zdraví škodlivé složky. Při zasažení očí je vypláchněte vodou, při požití zapijte vodou, kontakt s pokožkou je možný a dermatologicky prospěšný.
Zpracování Podklad:
Povrch musí být pevný, zbavený prachu, dostatečně suchý, přiměřeně drsný a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Před omítáním je vhodné podklady natřít přilnavostním nátěrem nebo opatřit podhozem.
Míšení:
Omítka hrubá a zdící malta – Hrubá se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla nebo ve standardní stavební bubnové míchačce, případně pomocí omítacího stroje. Přidáme odpovídající množství vody.
Nanášení:
Omítka jádrová a zdící malta – Hrubá se nanáší ručně lžící nebo strojní omítačkou na připravený provlhčený podklad nebo rošt z rákosové rohože. Stahuje se omítací latí nebo dřevěným, umělohmotným stíradlem (hoblem). Max. tloušťka jedné vrstvy jsou 2 cm. Při větší celkové tloušťce omítky je potřeba zajistit technologickou přestávku do vyschnutí předchozí vrstvy. Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 10°C. Pro rychlé vyschnutí omítky je nutné zajistit řádné větrání!
Poznámka: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20±2)°C a (65±5) % relativní vlhkosti vzduchu.