Hliněná omítka HRUBÁhliněná omítka HRUBÁ

Hliněná omítka ORGANIKAhliněná omítka ORGANIKA

Hliněná omítka JEMNÁhliněná omítka JEMNÁ

Hliněné cihly a panelyhliněné cihly a panely

Přírodní nátěrypřírodní nátěry

Přírodní izolace přírodní izolace

Omítka štuková – JEMNÁ

hliněná omítka JEMNÁ

 

 

 

Druh výrobku: průmyslově vyráběná omítková směs mírně vlhká
Složení: přírodní písky a jílová hlína, bez dalších přísad
Vyrobeno: v České republice
Použití: Vnitřní omítka s pozitivními ekologickými vlastnostmi, vhodná k omítání nasákavých stavebních konstrukcí všeho druhu.
Technické údaje: pevnost v tlaku (35 dní) 1,2 N/mm²
pevnost v tahu ohybem (35 dní) 0,5 N/mm²
maximální zrnitost 0,9 mm
vlhkost 3-7%
objemová hmotnost 1810 Kg/m³
spotřeba vody 17-23 l/100kg
spotřeba materiálu cca 6 kg / m² / 3 mm
vydatnost cca 16 m² / 100 kg / 3 mm
tloušťka omítky 2-3 mm
Způsob dodávky:   BIG BAG – 1000 kg
BIG BAG – 500 kg
Pytel – 25 kg
Skladování: v suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost není omezena
Bezpečnost práce:   omítka neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při zasažení očí vyplachovat vodou, při požití zapít vodou, kontakt s pokožkou je možný a dermatologicky prospěšný.
Zpracování Podklad:
Podkladem pro omítku štukovou – Jemnou je dostatečně vyschlá vrstva hrubé hliněné omítky Hrubá nebo Organika, zbavená prachu a přiměřeně podvlhčená.
Míšení:
Omítka štuková – Jemná se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla nebo ve standardní stavební bubnové míchačce, případně pomocí omítacího stroje. Přidáme odpovídající množství vody.
Nanášení:
Omítka štuková – Jemná se nanáší ručně nebo strojní omítačkou na připravený podvlhčený podklad. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 0,3 cm. Natahuje se stíradlem (hoblem) a dále se zpracovává různými druhy hladítek dle požadovaného konečného povrchu. Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 5°C.
Poznámka: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20±2)°C a (65±5) % relativní vlhkosti vzduchu.