Hliněná omítka HRUBÁhliněná omítka HRUBÁ

Hliněná omítka ORGANIKAhliněná omítka ORGANIKA

Hliněná omítka JEMNÁhliněná omítka JEMNÁ

Hliněné cihly a panelyhliněné cihly a panely

Přírodní nátěrypřírodní nátěry

Přírodní izolace přírodní izolace

Omítka jádrová – ORGANIKA

hliněná omítka ORGANIKA

 

 

 

Druh výrobku: průmyslově vyráběná 2-složková omítková směs mírně vlhká
Složení: přírodní písky a jílová hlína, organické plnivo
Vyrobeno: v České republice
Použití: Vnitřní omítka s pozitivními ekologickými vlastnostmi, vhodná k omítání nasákavých stavebních konstrukcí všeho druhu. Doporučuje se při rekonstrukcích památkových objektů (omítky, omazávky, spáry, mazaniny)
Technické údaje: pevnost v tlaku (35 dní) 1,3 N/mm²
pevnost v tahu ohybem (35 dní) 0,7 N/mm²
maximální zrnitost 1,7 mm
vlhkost 3-7%
objemová hmotnost 1720 Kg/m³
spotřeba vody 20-26 l/100kg
spotřeba materiálu cca 18 kg / m² / 10 mm
vydatnost cca 5,5 m² / 100 kg / 10 mm
tloušťka omítky 15 – 30 mm
Způsob dodávky:   BIG BAG – 1000 kg
BIG BAG – 500 kg
Pytel – 25 kg
Skladování: v suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost není omezena
Bezpečnost práce:   omítka neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při zasažení očí – vypláchnout vodou, při požití – zapít vodou, kontakt s pokožkou je možný a dermatologicky prospěšný.
Zpracování Podklad:
Povrch musí být pevný, zbavený prachu, dostatečně suchý, přiměřeně drsný a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Před omítáním je vhodné podklady natřít přilnavostním nátěrem nebo opatřit podhozem.
Míšení:
Omítka jádrová – omítkový základ – Organik se míchá ve dvou etapách. Omít. základ se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla, v bubnové míchačce nebo v hnětacím stroji s odpovídajícím množstvím vody. Nakonec se přidá 30% (objemově) slaměné řezanky 3-5 cm dlouhé.
Nanášení:
Omítka jádrová – Organika se nanáší ručně lžící nebo rukou na připravený podklad. Max. tloušťka jedné vrstvy je až 3 cm, což nám umožňuje organické plnivo fungující jako rozptýlená výztuž. Při větší celkové tloušťce omítky je potřeba zajistit technologickou přestávku do vyschnutí předchozí vrstvy. Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 10°C. Pro rychlé vyschnutí omítky je nutné zajistit řádné větrání!
Poznámka: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20±2)°C a (65±5) % relativní vlhkosti vzduchu.