Možnosti využití hliněných materiálů ve stavebních konstrukcích

Hlína nutně nemusí být dominantním materiálem při stavbě domu, ale využitím jejích dobrých vlastností v jedno- tlivých konstrukcích na stavbě můžeme pozitivně ovlivnit kvalitu bydlení.

Všimněme si využití hlíny v tradičním stavitelství, kde zvláště u lidových staveb je její uplatnění nezastupitelné a dlouhodobě fungující.

Současné nedocenění hlíny jako stavebního materiálu, dané mnohaletým nevyužíváním technologie zavržené jako přežité a zastaralé, zapříčinilo:

– malou informovanost o možnostech využití hliněných materiálů

– nedůvěru projektantů, stavebních firem a investorů k hlíně

– skutečnost, že teoretické poznání hlíny zaostává za ostatními stavebními materiály

– minimální využití hlíny v realizovaných novostavbách

– absenci normy pro hliněné stavby

 

V sousedních evropských zemích mají hliněné materiály ve stavitelství již několik desetiletí své místo, zvláště v ekologických a nízkoenergetických domech, a jsou tak vnímány jako běžná alternativa.Jsme přesvědčeni, že i u nás se po překonání výše uvedených problémů v této oblasti stane hlína rovnocenným stavivem, které zaujme svým přírodním vzhledem a výjimečnou povahou, a najde si tak své příznivce.

Jednotlivé možnosti využití:

  • nosné konstrukce (zdi, klenby, základy) – hliněné cihly, válkové zdivo, pěchované (monolitické) zdivo, zdící hliněné malty
  • výplňový materiál – v brázděných konstrukcích (s přidáním přírodních lehčiv), jako mezivrstva u stropu a podlah, spáry srubových konstrukcí
  • podlahy – hliněné mazaniny, hliněné dlažby (topinky), využití hliněných malt jako lože pro různé druhy dlažeb (pálená cihla, kámen, keramika)
  • hydroizolace – jílové izolace historických objektů (svislé i vodorovné), moderní bentonitové izolace
  • otopné systémy
  • hliněné cihly
  • konstrukce omítaných kamen, sporáků, chlebových pecí, horkovzdušných tahů
  • monolitické konstrukce chlebových a pizzových pecí
  • využití hliněných malt pro stavbu pecí
  • nenosné konstrukce – akumulační zdi, příčky, přizdívky (z cihel nebo monolitu), zdící hliněné malty
  • obklady, podhledy – dřevohlinité desky, OSB desky s povrchovou úpravou hliněnou omítkou
  • úpravy povrchů – hrubé hliněné omítky, jemné hliněné omítky, omazánky roubených a týněných konstrukcí, hliněný pačok (nátěr)

TOPlist