Vlastnosti hliněných stavebních materiálů

Vlastnosti hliněných stavebních konstrukcí a materiálů je možno rozdělit do několika kategorií. Kromě mechanických, fyzikálních a tepelně technických vlastností hraje důležitou roli hledisko ekologické, estetické a pocitové.

Snadná dostupnost vstupních surovin, možnost recyklace těchto materiálů, nízká energetická stopa jsou hlediska, která v dnešní době nabývají na významu. Plošné uplatnění hliněných a ostatních přírodních materiálů ve stavebnictví může mít výrazný vliv na snížení spotřeby energie při výrobě stavebních materiálů v globálním měřítku. Při práci s těmito materiály máte možnost uplatnit svou vlastní tvořivost, kontakt s hlínou je příjemný při zpracování i v hotovém stavu po dokončení stavby. Nezanedbatelný je také estetický dojem, kterého můžete při vhodné aplikaci těchto materiálů dosáhnout.

Celkově lze říct, že hliněné materiály jsou svými vlastnostmi rovnocenným partnerem a některými parametry, jako je přirozená regulace vlhkosti v objektu, zabránění přestupu par do konstrukcí, akumulační vlastnosti a pocit tepelné pohody, tyto standardní materiály převyšují a můžete je považovat za nezastupitelné. Velkou pozornost a samostatný výzkum by si zasloužilo právě téma vlivu hliněných zdí a omítek v interiéru v souvislosti s pocitem tepelné pohody člověka v místnosti. Lidské tělo vyzařuje teplo do chladnějšího okolí a použití „tvrdých“ a studených omítek (vápno, cement) může vést k nadměrným ztrátám lidského tepla a s tím spojeným pocitem chladu, zvýšeným napětím svalů a případnými revmatickými obtížemi. Těmto obtížím zabrání použití hliněných omítek v místnosti, které jsou „měkké“ a mají nižší vodivost a při stejné teplotě vzduchu v interiéru navozují pocit tepelné pohody.

Když si uvědomíme, že rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti o jeden stupeň Celsia nás při konečných teplotách v nákladech na vytápění stojí kolem 8% ceny, tak je to vážné téma jak ekologické, tak i ekonomické.S postupným rozšířením využití hliněných materiálů lze také počítat s příznivým cenovým vývojem vzhledem k dosažitelnosti, nízké technologické a energetické náročnosti při jejich výrobě.

Požární bezpečnost

Je dostatečná, omazávek bylo užíváno k ochraně dřeva v konstrukcích.

Absence nebezpečných záření

Při výběru vstupního hliněného materiálu je důležité provést měření těchto záření – jsou hlíny s vysokou hladinou záření a také hlíny zcela bez měřitelného množství těchto záření

Mechanické vlastnosti

1. objemová hmotnost – bez přísad 1600-2000 kg/m3; s lehčivy 1000-1600 kg/m3
2. pevnost v tlaku – parametry dle hutnění, složení, vlhkosti atd.
hliněné cihly a monolitické konstrukce splňují požadavky pro nízkopodlažní výstavbu – 3-10 N/mm2
hliněné omítky – 1-3 N/mm2
3. pevnost v tahu ohybem – v závislosti na zpracování, složení směsi, stabilizaci, vlhkosti atd.
cca 1-4 N/mm2

Fyzikální vlastnosti

Voda na stěně

 • eroze – nastává působením klimatických vlivů na povrch hliněné konstrukce, odolnost proti ní závisí
  na zhutnění a způsobu zpracování hliněných materiálů a v zabránění působení těchto vlivů na
  konstrukce (přesahy střech atd.)
 • kondenzace – je nutno konstrukce navrhovat tak, aby vodní páry kondenzovaly mimo hliněnou
  konstrukci
 • přirozená vlhkost – v našem pásmu kolísá od 2% v létě do 5% v zimě v případě oddělení od kapilární,
  srážkové a jiné vlhkosti. Hliněné konstrukce jsou schopny regulovat vlhkost v místnosti.

 

Tepelně technické vlastnosti

(součinitel prostupu tepla u je převrácenou hodnotou tepelného odporu)

 • součinitel tepelné vodivosti
  – závisí na objemové hmotnosti, obsahu vlhkosti a složení konstrukce- při běžných tloušťkách konstrukce nevyhoví normě
 • tepelná akumulace – schopnost materiálu uchovávat teplo po určitou dobu.
  Tepelně akumulační vlastnosti jsou velmi dobré a jsou využívány.

 

Teplota povrchu

Rozhodující faktor pro tepelnou pohodu v místnosti – nesmí být nižší než 2°C oproti teplotě v místnosti.

Mikroklimatické poměry

Hliněné konstrukce jsou schopné regulovat teplotu v místnosti.