Hliněné cihly a omítky

Hliněné omítky tvoří povrchovou úpravu stavebních konstrukcí a je možno je aplikovat na savé podklady jako je hliněná cihla, pálená cihla, dřevo, plynosilikát, beton atd. Ostatní povrchy je potřeba připravit pomocí dřevěných roštů, rákosových rohoží, jutové textilie.
Pro spojování pálených nebo nepálených cihel je vhodné použít hliněné zdící malty, které mají obdobné složení jako hliněná omítková směs.

Tradiční hliněné směsi

Hliněné omítky a zdící malty v historických stavbách se vyznačují rozmanitostí složení a zpracováním v souvislosti s dosažitelností vhodných materiálů. Potkáváme se s omítkami složenými pouze z místní hlíny obsahující již určitý díl písků v podhorských oblastech, ale také s omítkami z jemných jílů v nížinách, kde je přidáváno relativně velké množství organických plniv (slaměná řezanka, plevy, osiny, pazdeří).
Tradiční omítky byly často pojednány dekorativními vtlačovanými motivy (obloučky, květinové motivy, srdce atd.). V našich zemích byly většinou opatřeny vápennou malbou. V jiných zemích mnohdy zůstávají omítky bez olíčení, jejich trvanlivost je podmíněna utažením povrchu a přidáním dalších přísad (koňský nebo kravský hnůj).

Moderní hliněné omítky

Z důvodu zlepšení dostupnosti hliněných materiálů pro stavebníky a také proto, že ne každý je schopen a ochoten si tyto materiály sám vyrobit, vyzkoušet a aplikovat, se setkáváme s průmyslově vyráběnými hliněnými omítkami. Tyto směsi jsou buď suché nebo mírně vlhké, dodávané v pytlích nebo vacích, případně v silech. V kvalitní biologické hliněné omítce můžou být pouze tyto složky – jílovitá hlína, čisté písky, případně organické složky (konopí, sláma, len, atd.).
Je úkolem do budoucnosti porovnat složení dostupných hliněných směsí, stanovit kritéria, za kterých bude možné prohlásit konkrétní produkt za čistý hliněný výrobek. Jedním z kritérií, které je jednoduše zjistitelné, je pH faktor hliněné směsi. Kvalitní biologická omítka je pH-neutrální. Při alkalické reakci je předpoklad příměsí jiných látek, než je hlína, přestože některé firmy tyto produkty deklarují jako čistý hliněný produkt.

Hliněné cihly

Hliněné nepálené cihly jsou používány ve stavebnictví od nepaměti. V našich zemích se využití nepálených cihel omezuje od 19. století, kdy došlo k výraznému technologickému posunu při výrobě pálených cihel (karuselová cihlářská pec) a následnému zlevnění pálených cihel. Dnes se zpátky tyto nepálené cihly začínají vkládat do stavebních konstrukcí hlavně pro své výborné akumulační vlastnosti, regulaci vlhkosti vzduchu a vytvoření vhodnějších mikroklimatických podmínek v objektu.

Tradiční hliněné cihly

Byly vyráběny v hlínících, které byly v každé vesnici, či cihelnách ve městech. Při samovýrobě opět vidíme rozmanitost ve složení cihel podle místních podmínek. Často byly přidávány organická plniva (slaměná řezanka, plevy). Cihly byly vyráběny ručně vtlačováním hliněného těsta do forem.

Moderní hliněné cihly

Dnes není možné při ceně práce vyrábět hliněné cihly ve větším množství ručně. Výjimku tvoří zakázky pro památkové objekty.
Pro stavebníka, který chce použít hliněné cihly v objektu, je cenově přijatelná varianta nepálené cihly průmyslově vyráběné. Ovšem ne každá nepálená cihla je z hlediska zdravého bydlení vhodná. Pro výrobu kvalitní nepálené cihly musí být použito čisté cihlářské hlíny (bez přítomnosti nebezpečných záření) a hlavně bez přidání dalších nebezpečných látek jako jsou papírenské kaly apod., kterými velké cihelny ovlivňují vlastnosti cihel při pálení. Na našem trhu prozatím chybí speciální pohledové cihly lisované s oblými rohy. Firma Natur&Lehm také vyvíjí nepálené děrované cihly vhodné pro nosné zdivo.

TOPlist