Technologie zpracování hliněných stavebních materiálů

Hnětením dobře promíchaných surovin vzniká plastické těsto, přičemž se roztírají drobné hrudky hlíny. Teprve dokonalým rozmělněním mohou částice jílu dobře plnit funkci pojiva ve směsích a využít tak svých vlastností co nejlépe.

Dostatečná homogenizace a zhutnění směsi má vliv na výsledné pevnosti hliněných stavebních materiálů.

tradiční způsob zpracování

 • nakopání a odležení hlíny
 • zvlhčení vodou
 • přidání plniv a ostřiv
 • ruční zpracování (motyky, hrábě)
 • prošlapání (bosýma nohama, event. pomocí dobytku v malém výběhu)
 • vlastní použití (plnění do forem – cihly, dusání do bednění – nabíjené zdivo, hliněné války, mazaniny, omítky)

dnešní způsob zpracování

 • z jednotlivých komponentů
   – doprava jednotlivých složek přímo na stavbu
   – proházení jílovité hlíny sítem
   – zpracování v míchačce, speciálních strojích nebo ručními mísidly (rozmělnění jílu s vodou, postupné přidání plniv a ostřiv)
   – použití na konkrétní konstrukce
 • z průmyslově vyrobených suchých nebo mírně vlhkých směsí
   – doprava suchých směsí (v pytlích á 30 kg nebo vacích á 500-1000 kg) na stavbu
   – zpracování v běžných míchacích strojích, event. pomocí ručních mísidel – pouze s přidáním vody
   – vlastní využití
 • z průmyslově vyrobených mokrých směsí
   – doprava připraveného materiálu ve formě mokré směsi (na korbě nákl. automobilů výrobce)
   – vlastní využití