Národní památkový ústav pořádal workshop

Národní památkový ústav pořádal workshop   Ve spolupráci s památkovým ústavem v Brně proběhl workshop a seminář na zemědělské usedlosti čp.72 v Lysovicích. Návštěvník z řad veřejnosti i přizvaní odborníci měli možnost se seznámit s různými hlinařskými technikami, restaurování malby stropů včetně oprav vápenných strukturovaných omítek. Mohli jsme vidět i kamnářské práce v podobě stavby tradiční chlebové pece s kachlovými kamny. Velice děkujeme za výborné občerstvení od paní Hromadové, majitelky této památky :)

Workshopem nás provedli lektoři:

Marek Vlček, hlinař

Jan Knorr, restaurátor

Alena Dunajová, památkářka
 

Celý den probíhaly výtvarné aktivity a práce s hliněnou směsí a to nejen pro děti a dopoledne nám hráli k poslechu Milan a Jiřina Šánovi a pekl se výborný chléb.

Partner akce byl HLINĚNÝ DŮM s.r.o.
 

 

1
2
3
4
5
6
7
Tvorba webových stránek > webSEO.cz